Sunucu Sanallaştırma

 

Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler  (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir: Sistem Sanal  Makineleri: Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı (gerçek makine kaynaklarını) paylaşımlı olarak kullanırlar. Her bir sanal makine kendi  işletim sistemine sahiptir. Bir ara yüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi  mevcut bir işletim sisteminin üzerinde, işletim  sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir.

Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. En önemli faydalar şunlardır; Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar.  İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir  şekilde yeni sunucu oluşturulabilir. Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50’ye varan düşüş  sağlanır. İhtiyaç olduğu anda test veya  yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur. Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80’e varan azalma görülür.  Herhangi bir problem  anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden  çalışır duruma getirebilme imkanı vardır. Merkezi yönetim ile tüm sunucuları  tek bir  merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır. Sanal işletim sistemine  kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara  taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı  sağlanmış olur. Windows altında eski sürüm  Windows, Linux, Mac veya Linux  altında Windows, Mac ( vs.) çalıştırılabilmiş olur.

Sunucu Sanallaştırma

Sanal sunucu sistemleri fiziksel olarak var olmayan, tamamıyla yazılımsal olarak oluşturulan, ancak üzerindeki donanımın tüm özelliklerini kullanan sistemlerdir. Sunucu sanallaştırması en basit ifade ile bir fiziksel sunucumuzun sahip olduğu bellek, ağ kartı, disk, işlemci gibi kaynaklarının paylaştırılması olarak tanımlayabiliriz. Bir sunucunun sahip olduğu fiziksel kaynaklar, sanallaştırma katmanı tarafından sanal kaynaklara dönüştürülmektedir.  Sanal sunucu oluşturmayı sağlayan programlar birden fazla sanal sunucunun tek bir fiziksel donanım kaynaklarını paylaşarak kullanmasını sağlar.
Günümüz teknolojilerinde sanallaştırma alanında Citrix, Vmware, Microsoft çözüm ortaklarımız ile birlikte, sunucu sayılarının daha azını kullanarak, daha fazla ve verimli iş yapmanızı sağlıyoruz. Ayrıca; enerji, sunucu bulundurma alanında tasarruf, uzaktan yönetim sistemleri ile kolay izlenebilirlik ve kesintisiz çalışma imkanı, düşük destek maliyetleri sayesinde daha fazla çalışma zamanın elde edilmesinde sunucu sanallaştırma hizmetimizle katkı sağlıyoruz.

Network Sanallaştırma

Ağlar  arasında izolasyon ve ağ güvenliği, ağ  cihazlarını çoğullama, ağ kaynaklarının  daha iyi düzeyde kullanımının  sağlanması, fiziksel port adetlerinin dramatik ölçüde azaltılması gibi  çok çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Ağ   teknolojilerindeki sanallaştırma, uygulama ve masaüstü konsolidasyonunda olduğu kadar fiziksel ekipmanlarda azalmaya götürmese de, esnekliği ve mobiliteyi  artırmanın yanı sıra kurulan sanal altyapının uç  noktasındaki entegrasyonu  sağlamak adına da son derece önemlidir. Yakın gelecekte tamamen sanal olan  switch ve ağ güvenliği araçlarını görüyor olacağız. Bunlar, sanallaştırma  ekosistemini tamamlayan bileşenler olacak ve sanal platformların aynı zamanda  BT dünyasının en güvenli  altyapıları olmasını sağlayacaktır.Günün sonunda, sanallaştırma teknolojileri kullanıcıya iyi bir deneyim sağladıkça değerini   artıracaktır. Sanal özel ağlar, sanal yerel ağlar ve bunları yöneten ağ  cihazları, bu erişim zincirinde önemli halkaları oluşturmaktadır.

Masaüstü ve Dizüstü Sanallaştırma

Masaüstü ve dizüstü sanallaştırma; bilgisayarların sanallaştırılarak veri merkezine taşınması ve sonrasında son kullanıcıların ağ veya internet üzerinden bu kaynaklara erişerek kullanılmasını sağlayan sanallaştırma türüdür.

Uygulama Sanallaştırma

Uygulama sanallaştırma; uygulamaların bilgisayarlara kurulmadan sunucu  üzerinden çalıştırılıp fakat bilgisayara kurulmuş gibi  kullanılabilmesine imkan sağlayan sanallaştırma türüdür.

Orenda Bilişim Teknoloji Çözümleri olarak Sanallaştırma Çözümleri ile birlikte;

  • Veri merkezi ölçeklendirme, raporlama, optimizasyon, yük dengeleme ve esneklik gibi konularda fayda sağlıyoruz,
  • Veri merkezinde ihtiyaç duyulan fiziksel ekipmanların sayısını azaltıyoruz,
  • Daha az fiziksel ekipman ile hizmet verebilmesi iklimlendirme ve enerji tasarrufundan da büyük oranda kazanç sağlıyoruz,
  • Sistem kaynaklarının yüksek verimlilikle kullanılmasını sağlayarak gereksiz  kaynak kullanılmasını engelliyoruz,
  • Gereksiz yatırımların yapılmasını engelleyip yapılan yatırımların tam anlamıyla kullanılmasını sağlıyoruz,
  • İhtiyaç halinde çok hızlı şekilde sunucu ve depolama kaynağı oluşturulmasına imkan sağlıyoruz,
  • Donanım maliyetlerini önemli oranda düşürüyoruz,
  • Yönetim kolaylığı sağlıyoruz. Bir noktadan birden çok sunucu ve diğer  bileşenlerin yönetilmesini ve izlenmesini sağlayarak gereksiz iş  gücü kaybını engelliyoruz,